Ny styrelse väljs vid årsmötet i februari.

Vid detta möte presenterar valberedningen sitt förslag på styrelseledamöter och revisor. Årsmötet väljer sen att bifalla eller föreslå andra ledamöter.

Är du som medlem intresserad av att vara med och arbeta i styrelsen ska du kontakta valberedningen om detta i god tid innan årsmötet.

Vi är en ideellt arbetande styrelse inom SAST – med ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som fördelas inom styrelsen och det finns en beskrivning över vad ett styrelseuppdrag innebär.

Prata gärna med någon av oss i styrelsen för att få veta vad ett styrelseuppdrag innebär.

Efter att styrelsens valts på årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte, vilket innebär att styrelsen internt väljer ordförande, kassör och övriga poster inom styrelsen.

Styrelsemöten hålls ca 4-6 gånger per år, där vi beslutar om kommande medlemsmöten, ekonomi och övrigt arbete som vi ska syssla med.

För varje medlemsmöte utses en person som ansvarig för samordnandet av planering och utförande av arrangemanget.