Om SAST – Swedish Association for Software Testing

SAST är en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning.

SAST arrangerar bland annat konferenser (Q-möten) med teman inom test och närliggande områden som kravhantering och projektledning.

Vi väljer föreläsare från olika organisationer, för att dela med sig av sina kunskaper.

SAST syfte är att:

  • Skapa forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter
  • Erbjuda möjlighet att skapa nätverk
  • Främja utveckling inom programvarutestning
  • Främja föreningens medlemmars kompetensutveckling

SAST bildades 1995, i Stockholm, av Anna Eriksson och Sigrid Eldh – för att skapa ett forum där medlemmarna kunde utbyta erfarenheter inom test.

Därefter har flera lokala avdelningar bildats, däribland SAST Öresund.

SAST Öresund bildades 2007, har sitt säte i Malmö, och riktar in sig på Skåne. Dock är alla medlemmar i hela Sverige välkomna att delta vid våra kvartalsmöten.