Nu, när jag skriver detta så hålls SAST Öresunds Q1-möte hos CGI, i Malmö.

Efter att ordföranden hållit ett hackigt välkomsttal så var det dags för Fredrik Scheja att tala om principbaserad testledning.

Efter Fredrik Scheja talat är det dags för mat:

Och efter maten får Fredrik sällskap av sin kollega Christian Runnevik, då dom ska tala om “Kognitiv QA” och om “Make people awesome”.

SAST Q1 2018