SAST årsmöte gick av stapeln den 1/3, 2018.

Lokalerna var det Lequa som stod för – i Riksbankens gamla hus, i Malmö.
Vi låste (inte) in oss i ett gammalt valv och släppte inte ut någon förrän mötet var klart.

Av de nio personer som ingick i styrelsen under 2017 så var det 4 ledamöter som valde att lämna oss.
Ingen ny blev inröstad, då valberedningen anser att vi kommer att klara oss bra med en lite mindre styrelsegrupp.
Henke Hagman, som under 2017 varit med som adjungerad styrelseledamot, blev nu inröstad som ordinarie.

Så… kvar i styrelsen är nu:
Roger Zingmark – Ordförande
Daniel Al Ashraf – Sekreterare
Noppamas Chaisomkhun – Kassör
Martin Pihl – Ledamot
Henke Hagman – Ledamot

Vår revisor är: Linda Hoff

Vår valberedning består av Manuchehr Pourlotfi och Ola Svensson.

Tack för ordet!

SAST Årsmöte 2017